ISBG
Common Norge

Samhandlingsseminar/-workshop (5. - 7. mai 2014)

Sampson jobber normalt med organisasjoner og innføring av samhandlingsløsninger med organisasjonsfokus i stedet for produktfokus, men han har god kjennskap til Sharepoint, Connections, Yammer og Socialcast. Ofte strander samhandlingsprosjektene på at organisasjonene mangler tilretteleggere internt for å sette i gang og støtte den interne prosessen. Der er Sampson til god hjelp. Han er også mulig å leie som rådgiver i etterkant for kunder som ønsker dette.

Se ytterligere detaljer samt informasjon om påmelding her.