Common Norge
ISBG Facebook Common Norge LinkedIn ISBG Twitter

LSBG Medlemsmøte og årsmøte - onsdag 16. februar 2011

Er du klar for det første møte i LSBG-regi i 2011? På slutten av møtet avholder vi vårt årsmøte og avslutter med en liten sosial samling på Peppes for de som har lyst til det!

Adkomstbeskrivelse Symfoni

  • Sted: Symfoni Software, Oslo
  • Tid: 16. februar 2011 kl 0830-1500
  • Lokasjon- og lunsjsponsor: Symfoni Software
  • Påmelding/påmeldte: Påmeldingen er åpen / påmeldte

 

AGENDA
08:30-09:00 Oppmøte og registrering

09:00-09:15

Velkommen ved LSBG og lokasjonssponsor
Roger Johannessen og Rune Carlsen, LSBG

09:15-09:45
Foredragsholder

Lotusphere del I
Erling Hesselberg - LSBG stipendiat

IBM’s slogan for Lotusphere 2011 var “Get Social. Do Business.” Dette var ikke året for de helt store nyhetene, men derimot en bekreftelse av kursen som ble fastlagt for flere år siden. Erling hadde en rekke spørsmål som ble lagt ut på LSBG bloggen i forkant av årets konferanse, hvor mye ble besvart?

10:00-10:15 Pause

10:15-11:00
Foredragsholder

Lotusphere del II - fra brukerens perspektiv
Frode Frisvoll - LSBG stipendiat

Lotusproduktene er ypperlige til å samle og presentere informasjon fra ulike plattformer. Dette var mye av fokuset på Lotusphere 2011. Der viste de hvordan xPages, neste versjon av Lotus Notes klienten, composite applications og web services kan brukes til å kommunisere med brukeren gjennom mange ulike medier, slik som mobile enheter og datakilder som web og relasjonsdatabaser. Frode ser en rekke muligheter for å benytte dette i praksis hos Icopal og vil vise noen av disse. Kanskje du vil se nye muligheter for ditt miljø også?

11:00-11:45 Lunsj

11:45-12:30
Foredragsholder

Lovlig bruk av teknologi for å håndheve interne regler og lovpålagte krav om beskyttelse av informasjon og håndtering av datatap
Thorbjørn Ellefsen

Alle virksomheter har et etablert regelverk for informasjonsbehandling. De fleste har også lovpålagte krav de må etterleve. Den enkelte bruker behandler informasjon i mange systemer og formater, men det er fullt mulig å bruke tekniske løsninger som kan bidra til kontinuerlig revisjon og kontroll.

Foredraget vil ta for seg metodikk og praktisk bruk av Data Loss Prevention teknologi. Unngå at din informasjon havner hos Wikileaks og etabler et regime for å spore informasjon på avveie. Foredraget vil også dekke juridiske problemstillinger ved bruk av slik teknologi.

12:30-12:45 Pause

12:45-13:30
Foredragsholder
Foredragsholder

Kryptering - sikring av kritisk informasjon
Audun Høisæther - Jussystemer og Daniel Nilsson - Cryptzone

Audun Høisæther fra Jussystemer AS vil sammen med salgssjef i Cryptzone AB, Daniel Nilsson, snakke om kryptering og gi en innføring i noen av Cryptzone’s krypteringsprodukter rettet mot Lotus Notes miljø.

Audun Høisæther vil innledningsvis snakke om risiko for uautorisert eksponering av personopplysninger og forretningskritisk informasjon, og hvorfor vi bør sikre oss.

Daniel Nilsson vil deretter gi en teknisk og live demonstrasjon av:

1. Secured eMail/Global communication
2. Secured eUSB

Det vil kunne stilles spørsmål både under og etter presentasjonen.

Presentasjon

Teknisk arkitektur

Sikret USB 

13:30-13:40 Pause

13:40-14:40

 


Oppsummering og LSBG årsmøte

Roger Johannessen og Rune Carlsen, LSBG

Vi håper flest mulig blir igjen for årsmøtet, og vi er takknemlig for innspill på forhånd om noen ønsker å gjøre en jobb for LSBG i styret eller på annen måte.

Det er ingen risiko forbundet med å bli igjen på årsmøtet, og ingen blir valgt inn i styret eller får andre oppgaver mot sin vilje.

Roger Johannessen stilller til gjenvalg som leder for 1 år og Wencke Lorentzen stiller til valg til styret for 2 år. Øvrige styrerepresentanter er ikke på valg.

Her finner du sakspapirene::

 LSBG - Innkalling til årsmøte 2011.pdf

 LSBG - årsberetning for 2010.pdf

 LSGB - Regnskap 2010.jpg

14:40->

Sosialt - de som har lyst å bli igjen utover ettermiddagen tar tradisjonen tro en tur på nærmeste Peppes.