Common Norge
ISBG Facebook Common Norge LinkedIn ISBG Twitter

Velkommen og farvel

Roger Johannessen kommer både til å ønske velkommen, og si adjø på årets vårseminar. Han går i år av som mangeårig leder av ISBG. Vi tok en prat med ham før årets vårseminar

1) Hvorfor skal folk komme på årets vårseminar?

ISBG vårseminar er en unik begivenhet. Faglig er det den beste arenaen i Norge for de som er interessert i samhandling og IBM sin spennende teknologi. Sosialt er det enestående også blant alle brukergrupper. Vi har utallige tilbakemeldinger fra internasjonale foredragsholdere som aldri har hatt det så gøy på sine turer som når de er med på teamoppgavene og den magiske festmiddagen.

2) Hva har ISBG betydd for ICS-miljøet i Norge?

Det har vært avgjørende for hele miljøet. Her møtes kunder og utveksler erfaringer som de aldri ville fått vite om uten samlingene. Partnere som konkurrerer om oppdrag samhandler og deler med hverandre og IBM er med i dialogen på en helt annen måte enn de er i vanlige kundemøter.

3) Hva tror du om framtiden for ICS, Watson og det som skjer nå?

Verden endrer seg raskere enn noensinne og de typiske samhandlingsproduktene blir nok mindre framtredende, samtidig som samhandling blir innebygget og en naturlig del av alt vi gjør.

Kognitive løsninger som Watson kommer inn på stadig flere områder og blir en naturlig del av hverdagen vår. En del rutinejobber vil forsvinne med Watson og Robotic Process Automation, men arbeidsdagen vil bli mer spennende og de som ser mulighetene i teknologien og er villig til å endre seg vil få mer spennende oppgaver og nye jobber vil oppstå.

4) Du går av som leder og ut av ISBG styret nå. Hvordan vil du se tilbake på årene i ISBG? 

Jeg har vært med i svært mange år, først om vanlig deltager og foredragsholder i mange år og nå i en årrekke som nestleder og leder. Pga. andre arbeidsoppgaver som regionsleder hos EVRY var planen å trekke meg ut av styret i fjor, men følte at det kunne jeg ikke gjøre før jeg hadde en ny leder på plass som var energisk, utadvent og varm i ISBG-trøya.

Da Hogne Bø Pettersen sa ja til å stille til styret så visste jeg at det kom til å ordne seg, men han trengte ett år til vokse inn i rollen – så derfor ble jeg med fram til nå.

5) Har du noen gode råd på veien til de påtroppende styremedlemmene og styreleder?

Jeg er veldig glad vi har fått på plass tre glitrende kandidater til det nye styret. Roy Kangas fra Maritim House, Tore Søgård fra Geno og Jorge Aguilera fra Frelsesarmeen er folk jeg vet vil gjøre en god jobb sammen med Rolf og Hogne.

Jeg tror det er tid for å tenke litt nytt og justere kursen framover med endringene som skjer i markedet. Husk hele tiden på at dere er til for medlemmene. Vi samarbeider tett med IBM, men vi utfordrer dem også for å få best mulige løsninger framover. Bevar ISBG-ånden, engasjementet, viljen til å bidra og det positive miljøet vi har i hele brukergruppen. Kan de bli bedre?

Og så de viktige spørsmålene:

- Favorittmusikk: Queen

- Favorittmat: Italiensk og indisk

- Det er din tur å spandere denne runden, hva vil det gå i: Øl og vin

- Det beste med ISBG: Menneskene

- Hva vil det stå på din gravstein:  Vi savner deg (håper jeg) 

Vi benytter anledningen til å takke Roger for solid innsats i de årene han har vært i ISBG. Dersom du vil synge Rogers pris har du fortsatt tid til å melde deg på årets vårseminar, som finner sted i Oslo 7. og 8. juni. Men skynd deg!