Common Norge
ISBG Facebook Common Norge LinkedIn ISBG Twitter

Høstmøtet avlyst

Dessverre har ISBG sett seg nødt til å måtte avlyse høstmøtet som skulle vært på BI i Nydalen i Oslo onsdag 22. november.

Antall påmeldte gjorde at vi ikke kunne forsvare å ha arrangemenet, verken kostnadsmessig eller overfor sponsorer, foredragsholdere og de som faktisk meldte seg på.

Vi innser at det foregår veldig mye i november som gjør at folk prioriterer andre ting. I tillegg er det ikke tvil om at det er øknomiske nedgangstider, og bedriftene må prioritere hardt hva de skal reise på.

Vi i ISBG er ikke i tvil om at det fortsatt er liv i ICS-miljøet i Norge, og vi setter derfor alle kluter inn på flere webinarer og ikke minst å ha et kjempebra vårseminar våren 2018. Det vet vi vil bli et stort savn hos mange, dersom det forsvant.

Vi satser på å ha vårseminaret litt tidligere i 2018, slik at det kan komme litt tettere inn på IBMs konferanse Think, som er den konferansen som nå overtar for Lotusphere/Connect. Vi kan da presentere ferske nyheter fra konferansen. I tillegg har IBM til den tid fått lansert enda mer rundt Notes/Domino 10 og IBM Connections Pink.

Vi satser også på å ha enda mer om kognitive løsninger, samt IBM Watson. I går hadde IBM en fullstendig utsolgt konferanse kalt IBM Watson Summit i Oslo, hvor Erna Solberg var til stede. Vi ser derfor at det er optimisme rundt IBMs løsninger, og vi i ISBG skal integrere dette mer inn i vår virksomhet. 

Vi håper dere er med oss på reisen. Og ta for all del kontakt med oss med ideer og forslag til webinarer, aktiviteter og innhold!

isbg.org dør heller ikke hen, her blir det snart annonseringer av webinar og ikke minst video av webinaret vi hadde i oktober.